پست های وبلاگ

  • خانه / خوابگاه های موسسه گلستان علی

بایگانی برچسب برای خوابگاه های موسسه گلستان علی

بازدید نیک اندیش گرامی ( از کشور هلند ) از فرزندان موسسه گلستان علی(ع)

بازدید نیک اندیش گرامی ( از کشور هلند ) از فرزندان موسسه گلستان علی(ع)

آقای امین از مراکز و خوابگاه های موسسه گلستان علی بازدید کردند و آرزوهای تعدادی از فرزندان را برآورده کردند .