Event Details

تا بهار 1400 چند صباحی باقی مانده است . بهاری که میتواند برای خیلی ها بویژه خانواده های محروم، یک بهار به یاد ماندنی باشد بهاری که با دستان پر مهر من وتو میتوان روز های خوشی را برای نیازمندان رقم زد .

  • Assisting senior consultants in projects:
  • Share best practices and knowledge.

Event Mission

Event Mission Description Here

Event Vission

Event Vission Description Here

Event Vission

Event Vission Description Here

عنوان در اینجا
عنوان در اینجا
عنوان در اینجا
کمپین استقبال از بهار