بایگانی دسته بندی برای سرمایه گذاری

مراسم کلنگ زنی فاز دوم دهکده گلستان علی(ع)

مراسم کلنگ زنی فاز دوم دهکده گلستان علی(ع)

مراسم کلنگ زنی فاز دوم دهکده گلستان علی (ع) در اسفند ماه 1397 با حضور جناب آقای دکتر افشارنژاد از خیرین بزرگوار موسسه گلستان علی (ع) به همراه مسئولان و مدیران استانی  
مراسم کلنگ زنی مجموعه اقامتی، آموزشی استعدادهای درخشان ویژه فرزندان بی سرپرست

مراسم کلنگ زنی مجموعه اقامتی، آموزشی استعدادهای درخشان ویژه فرزندان بی سرپرست

مراسم کلنگ زنی مجموعه اقامتی، آموزشی استعدادهای درخشان ویژه فرزندان بی سرپرست در مجتمع آموزشی، ورزشی و فنی و حرفه ای گلستان علی)ع( با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد. در این مراسم مهندس جلیل…
بازدید نیک اندیش گرامی ( از کشور هلند ) از فرزندان موسسه گلستان علی(ع)

بازدید نیک اندیش گرامی ( از کشور هلند ) از فرزندان موسسه گلستان علی(ع)

آقای امین از مراکز و خوابگاه های موسسه گلستان علی بازدید کردند و آرزوهای تعدادی از فرزندان را برآورده کردند .