بایگانی دسته بندی برای مسابقات

درخشش فرزندان موسسه گلستان علی (ع) در اولین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی فرزندان آفتاب

درخشش فرزندان موسسه گلستان علی (ع) در اولین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی فرزندان آفتاب

با پایان یافتن اولین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی فرزندان آفتاب ویژه فرزندان مراکز شبانه روزی بهزیستی خراسان رضوی که با شرکت بیش از 100 دختر و پسر از این مراکز استان برگزار شد، فرزندان موسسه…