گلستان علی (ع) بزگترین موسسه هیات امنایی نگهداری و سرپرستی از کودکان بی سرپرست و آسیب پذیر
در ایران می باشد

ماموریت ما

گلستان علی (ع) بزگترین موسسه هیات امنایی نگهداری و سرپرستی از کودکان بی سرپرست و آسیب پذیر در ایران می باشد که درسال  ۱۳۸۴با مجوز رسمی از سازمان بهزیستی کشور تاسیس شد. این موسسه با هدف ایجاد آرامش، رفاه، امنیت و حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و آسیب پذیر، در توسعه و ایجاد سیستم های حمایتی ازکودکان و بهبود زندگی آنان پیشگام می باشد و قصد دارد تا تاثیرات مثبت و همه جانبه ای در زندگی این کودکان بگذارد.

چشم انداز ما

چشم انداز موسسه گلستان علی (ع) گسترش برنامه های گوناگون برای کودکان و تسهیل آموزش، پرورش، تغذیه مناسب، مشاوره بهداشت، فعالیتهای درآمدزایی و همچنین متحول ساختن زندگی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست ، کودکان آسیب پذیر و خانواده های آنان است به نحوی که هرفردی بتواند بطور کامل توانایی های فردی و اجتماعی خود را بروز دهد. برای رسیدن به این چشم انداز گلستان علی (ع) مجموعه ای مالامال ازعشق و محبت را فراهم آورده است که درآن بصورت شبانه روزی فعالیتهای حمایتی، آموزشی و نظارتی را به کودکان ارایه می دهد.

موسسه ما بیش از 15سال است که حضور دارد. ما بهترین را برای همه فرزندان خود رقم می زنیم.

0M اهداف
0K داوطلب
0K کودکان
0K کشورها

کاری که ما انجام می دهیم

موسسه گلستان علی (ع) با کمک نهادهای مردمی و سازمان بهزیستی سعی کرده تا جای ممکن از کودکان بی سرپرست، بد سرپرست و آسیب پذیر حمایت کند و در راستای یکی از اهداف مهم و تاثیرگزار خود در طرح مشارکتهای اجتماعی تلاش کرده تا تعداد کودکانی را که در موسسات خیریه زندگی می کنند کاهش داده و آنها را به آغوش گرم خانواده های خود بازگرداند ؛ حتی زمانی که کودکان از داشتن پدر و مادر بی بهره اند سعی می کند برای آنها خانواده ای پر از مهر و محبت در چهارچوب قانون بیابد. گلستان علی (ع ) نشان داده زمانی می شود بر این چالشها فایق آمد که تمام آحاد جامعه مسئولیتهای اجتماعی خود را به خوبی انجام دهند و به نوعی با ایجاد “خدمات اجتماعی” و فراهم کردن حمایت هر چند اندک از والدین بتوان کودکان را به خانواده های خودسپرد.

مورد اعتماد بزرگترین شرکت های خصوصی و رویدادها در جهان