پروژه دهکده گلستان علی (ع)

پروژه دهکده گلستان علی (ع)

استان خراسان رضوی با توجه وضعیت جغرافیایی و اجتماعی متاسفانه از نظر آسیبهای اجتماعی در رتبه بالایی قرار دارد. حدود 12 درصد کودکان بی سرپرست و بد سرپرست کشور که بیش از 20 درصد آنان در شهر مشهد هستند به عنوان یک معضل اجتماعی در سطح جامعه تبدیل شده است. گلستان علی با 8 مرکز نگهداری ده درصد این کودکان را در خود جای داده است. حاصل دو دهه مطالعه و تجربه مستقیم با فرزندان و مسئولیت برنامه ریزی در جهت تعالی و پیشرفت آنان، شناخت استعدادهای نهفته در این کودکان است که با ایجاد شرایطی مناسب میتواند در مسیر اصلاح قرار گیرد. از این رو رسالت گلستان علی ع به عنوان بزرگترین خیریه نگهداری کودکان بی سرپرست کشور ایجاب می کرد که در این زمینه پیشگام گردد. لذا با مطالعات جامعی که در ابعاد مختلف اجتماعی، روان شناسی، جامعه شناسی و مطالعات بین المللی انجام گرفت، زمینی به وسعت بیش از 2/5 هکتار و مناسب با اهداف موسسه و با زیر بنای بیش از 30 هزار متر مربع طراحی گردید که با همت و حمایت خیرین محترم و پیگیریهای انجام گرفته برابر با نیازهای پیش بینی شده و با کمک نهایی خیر بزرگوار جناب آقای افشار نژاد بخش آموزشی آن به بهره برداری رسید. در حال حاضر اولین خوابگاه آن توسط همین نیکوکار گرامی آغاز و همزمان بخش ورزشی که در ساختار و تکامل شخصیتی فرزندان بسیار موثر است در حال ساخت می باشد.

این مجموعه در مقیاس ملی و فرا ملی در زمین به وسعت بیش از 5/2 هکتار با زیر بنای حدود
47000متر مربع برای اولین بار در کشور با هدف اعتلای آموزشی و پرورش فرزندان، شناخت
استعدادهای فرزندان در ابعاد مختلف به ویژه ورزشی به عنوان یکی از عوامل سازنده اصلاح شخصیت
آنان،حرفه آموزشی و اشتغال به عنوان رسالت موسسه با حمایت و کمک خیرین و نیکوکاران گرامی
در حال اجرا می باشد،مجموعه ای که با پیشرفته ترین الگوهای معماری و در نظر گرفتن اصول
آموزشی و پرورشی طراحی گردیده و پاسخگوی نیازهای آموزشی و پرورشی فرزندان بی سرپرست
در سطح کشور خواهد بود.این مجموعه ضمن ایجاد آرامش روانی وتعالی شخصیت،امکان تجلی ورشد
استعدادهای فرزندان،مهارتهای زندگی سالم را برای ورود به اجتماع به آنان خواهد آموخت مهمتر اینکه
خانه ای خواهد بود که فرزندان متعلق به خود می دانند این مجموعه با همت نیکوکاران ساخته خواهد
شد با کمک نقدی وغیر نقدی،خیرین محترم می توانند سهمی در ساخت این مرکز که شبانه روزی میباشد
داشته باشد

مجتمع اقامتی ورزشی

در حال ساخت …