پرورشی

پرورشی

اصولا آموزش های غیر مستقیم در قالب فعالیت های پرورشی و فوق برنامه می تواند نقش بسزایی در رشد ابعاد شخصیتی فرزندان داشته باشد، خصوصا در کودکان و نوجوانان که مستعد انواع یادگیری و الگوبرداری هستند. در حوزه تربیت فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست که عموما با توجه به پیشینه هر فرزند درجاتی از آسیب های روحی و روانی و اجتماعی قابل مشاهده می باشد، کار پرورشی و برنامه ریزی های تربیتی شکل خطیر و ویژه تر به خود گرفته و نیازمند کارشناسی های همه جانبه در رفع آسیب ها و معضلات می باشد. در حوزه پرورشی موسسه گلستان علی (ع) سعی برآن دارد تا با مشاوره های بالینی فردی و گروهی و همچنین آسیب شناسی و نیازسنجی های رفتاری، اخلاقی، آموزشی و… فرزندان، دیدگاه و شناخت عمیقی از شرایط فرزندان بدست آورده و بر اساس آن به طراحی و برنامه ریزی فعالیت های اجرایی در جهت کاهش یا رفع آسیب ها بپردازد.