پادکست

پادکست

توضیحات

هدف از تشکیل این پادکست ارتباط با افراد مختلف در سراسر جهان می باشد تا بتوانیم از تجربیات مثبت و منفی آنها استفاده کنیم.همچینین میتوانید سوالات خود را از یکی از دو طریق زیر با ما به اشتراک بگذارید.