مشارکت های مردمی

مشارکت های مردمی

از موثرترین بخش ها در جذب کمک های نقدی و غیرنقدی خیرین در هر خیریه، واحد مشارکت می باشد که به هدایت و ساماندهی مشارکت افراد خیر در اموری همچون ساخت و ساز مجموعه فرهنگی و آموزشی، نگهداری و حمایت از فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست، رفع نیازهای اولیه اقتصادی، اشتغال، ازدواج، دارو و درمان و… . فرزندان و خانواده های تحت پوشش موسسه اقدام می نماید. این واحد با توسل به فطرت انسان دوستی و نوع پرستی هموطنان و شهروندان عزیز در تحقق طرحهای مشارکتی نسبت به جمع آوری کمک های نقدی(صدقات، زکات، فطریه، …) از طریق مراجعه پیک، واریز به حساب، پرداخت آنلاین و مراجعه حضوری و جمع آوری کمک های غیرنقدی و همچنین بهره جویی از خادمین افتخاری و دهها طرح دیگر نسبت به معرفی اهداف و دستاوردهای موسسه از طریق درگاه الکترونیکی(سایت)، کانال اطلاع رسانی تلگرام و سایر ابزارهای اطلاع رسانی اقدام می نماید.