طرح سلامت اجتماعی

طرح سلامت اجتماعی


طرح توانمندسازی خانواده های کم برخوردار مناطق محروم شهر، با تاکید بر استفاده از روش ها و شاخص های آزمایش شده جهانی در زمینه بهزیستی جوامع و رفع آسیبهای اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و فرهنگی مناطق محروم و کم برخوردار و استاندارد سازی و بومی سازی آن با مقتضیات منطقه.
موسسه گلستان علی ع بزرگترین موسسه خیریه ویژه کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و متولی بخشی از جامعه در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است. این موسسه در صدد است با انجام تحقیق و پژوهش تصویر قابل اتکایی از واقعیات زندگی خانواده ها نشان دهد، و در حد توان و پتانسیل این موسسه و به همراه جذب کمکهای نهادهای مختلف اجتماعی و سیاست گذاری ، تلاش دارد زندگی خانواده های فقیر را بهبود ببخشد و در رفع زمینه های آسیب اجتماعی بکوشد.