روابط عمومی

روابط عمومی

امروزه هر موسسه، اداره، نهاد و سازمانی با افکار عمومی سروکار دارد و نیازمند تصویر روشنی از خود نزد جامعه هدف است. روابط عمومی به واقع پلی است میان مخاطبان و موسسه و مجموعه ای از اقدامات و کوششهای حساب شده ای است که برای برقراری ارتباط موثر و هدفمند با گروه هایی که با موسسه در ارتباط هستند، انجام میدهد. روابط عمومی، وظیفه روبرو شدن سازمان و موسسه را با مخاطبانش از طریق پرداختن به موضوعات، مطالب، اخبار و … انجام می دهد. در عین حال سخنرانی ها، برگزاری کنفرانسها، همایشها، کار با رسانه، ارتباطات، فعالیت در حوزه های اجتماعی و فرهنگی، جذب مخاطبان و جامعه ، هدف و اعتماد سازی از زمره وظایف این حوزه است. با توجه به توضیحات فوق روابط عمومی گلستان علی (ع) آیینه ای است که رفتارهای موسسه و خواسته های مخاطبان در آن منعکس خواهد گردید. لذا از تمامی مخاطبان گرامی درخواست میشود با رهنمود های ارزشمند، گزارشات و مطالب متناسب با جامعه، هدف و سایر نکات روابط عمومی موسسه را یاری نمایید.