تربیت بدنی

تربیت بدنی

همزمان با آغاز فعالیت موسسه باتوجه به نقش ورزش در اصلاح و تربیت به ویژه ایجاد حس تعاون و جامعه پذیری فرزندان و در کنارتوجه به مسائل اخلاقی و درسی فرزندان، ورزش نیز در اولویت برنامه های فرزندان قرار گرفته است. با توجه به اهمیت نقش ورزش در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و توجه به این نکته که ورزش از جمله عواملی است که می تواند فرد را در دستیابی به اهداف خود، از راههای مقبول اجتماعی یاری کند، موسسه گلستان علی(ع) اقدام به تشکیل مدیریت تربیت بدنی نموده و با دعوت از کارشناسان تربیت بدنی، تلاش می شود که ورزش فرزندان را برنامه ریزی اصولی نماید به نحویکه هر فرزند حداقل در یک رشته ورزشی فعالیت کند. باتوجهی که برای ورزش فرزندان به عمل آمده است تاکنون فرزندان صدها عنوان قهرمانی استانی و کشوری را احراز نموده اند. ضمنا گلستان علی (ع) اولین خیریه ای است که مجوز باشگاه ورزشی دریافت داشته و ایجاد آکادمی ورزشی با تمام ابعاد مورد نظر می باشد.